Terapia seksuologiczna

Terapia seksuologiczna

Seks jest czymś niezwykle intymnym i ważnym. Może być wyrazem i wskaźnikiem bliskości, zaufania i oddania, ale też służyć najzwyczajniej przyjemności oraz osiąganiu satysfakcji fizycznej i emocjonalnej. Poziom naszego zadowolenia z życia seksualnego może wpływać na nasze poczucie wartości, nastrój, motywację i relacje z bliskimi, nie tylko z partnerem.

Zdarza się, że życie erotyczne przestaje nam dawać tyle satysfakcji, ile przywykliśmy z niego czerpać lub też nigdy nie osiągnęliśmy spełnienia seksualnego. W sferze seksualności mogą pojawiać się trudności, których nie potrafimy pokonać lub też nawet zdefiniować. Może nastąpić spadek sprawności seksualnej, odczuwanie doznań z mniejszą intensywnością lub możemy odczuwać różnego rodzaju blokady, będące przeszkodą do satysfakcjonującego współżycia.

Należy mieć na uwadze, że zaburzenia seksualne nie sprowadzają się jedynie do pogorszenia sprawności seksualnej i relacji partnerskich. Przykładowo, zaburzenia erekcji mogą być objawem innych, poważnych chorób (m.in. cukrzyca, miażdżyca, choroby układu krążenia, uzależnienie) i pojawić się nawet na kilka lat przed tym, jak dana choroba ukaże inne objawy w zaawansowanym stadium. Zaburzenia seksualne licznie współwystępują także w leczeniu zaburzeń nastroju, schizofrenii i innych zaburzeń życia psychicznego. Wymagają więc możliwie szybkiej, dokładnej diagnozy i leczenia, jak każde inne zaburzenie pracy organizmu.

W zależności od natury problemu, proponuje się możliwe ścieżki pomocy oraz udział konkretnych specjalistów. W fazie diagnozy powinno się okazać, czy zgłaszane trudności dotyczą sfery organicznej (np. choroby, schorzenia wrodzone lub nabyte, zaburzenia gospodarki hormonalnej), czy psychologicznej (np. lęk uniemożliwiający stosunek, problemy w relacjach z partnerem, zaburzenia osobowości).

Przykładowe wskazania do konsultacji seksuologicznej:

  • Brak satysfakcji z życia seksualnego
  • Niepowodzenia w znalezieniu odpowiedniej partnerki/partnera
  • Traumatyczne doświadczenia w sferze seksualnej
  • Brak akceptacji swojej seksualności, orientacji seksualnej lub swojego ciała
  • Chęć edukacji w obszarze seksualności

Przykładowe wskazania do konsultacji u lekarza seksuologa

(bądź urologa/ginekologa):

  • Problem seksualny występuje niezależnie od sytuacji i partnera, także podczas masturbacji
  • Przyjmowane leki powodują pogorszenie jakości życia seksualnego
  • Bolesność, zapalenie, urazy narządów płciowych